Psychoterapie

Psychoterapie předpokládá, že my, lidé, potenciálně máme všechny nezbytné schopnosti, abychom vyřešili své problémy nebo čelili svým obtížím. Nicméně někdy uvízneme ve strnulých vzorcích a přesvědčeních o sobě, jež nám překážejí vést spokojený život. V tomto případě je mým úkolem prozkoumat s Vámi tyto vzorce a podporovat Vaše pochopení toho jak ovlivňuji Váš život.

Další součást terapie spočívá i v hledání nových způsobů, jak těmto obtížím čelit. Následně se spíše než o přímou změnu snažíme o uvědomění toho, co se právě odehrává. Např. i při testování nových způsobů konání v konkrétních situacích. V terapii totiž funguje jistý „paradox změny”. Předpokládá, že změna přichází, když se člověk stává tím, kým je a ne, když se zkouší stát tím, kým není.

Terapie

 

Psychoterapie je dlouhodobější cesta, která často zahrnuje úsilí, závazek a na určitou dobu i zvýšení nepohody. Budeme se zabývat více procesem, než-li problémem. Jako přínos získáte zvýšené uvědomění Vašeho prožívání a sebereflexe, pochopení svých vzorců a motivací a jejich integrace do Vašeho životního příběhu…

Jsem terapeutka v dlouhodobém 5letém výcviku v Gestalt modalitě. Znamená to, že jsem oprávněná vykonávat práci terapeuta pod supervizním vedením. Supervize je odborný dozor zkušených dlouholetých psychoterapeutů na základě konzultace terapeutického postupu v konkrétním anonymním případě. Zajišťuje další profesní rozvoj.

 

gestalt terapeutka

Podmínky spolupráce

 

Cena individuální konzultace je 1000,- Kč. Termíny po 17,00 hodině jsou možné, cena za tyto večerní sezení je 1200,- Kč.

Zrušení domluveného termínu je možné 24 hodin dopředu. Pokud termín zrušíte později, budu požadovat uhrazení částky za konzultaci.

V průběhu konzultace neberu telefon a doporučuji Vám taky si vypnout zvonění v telefonu.

Délka konzultace je 55 minut.

Pokud se na domluvenou konzultaci nedostavíte a ani o sobě nedáte vědět, budu Vás po 15 minutách kontaktovat. Pokud nebudete k zastižení, setrvám v místnosti do konce plánované konzultace.

Optimální frekvence setkání je 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Efekt terapie při menší frekvenci se jeví jako nejistý.

Součástí této spolupráce není psaní obsáhlých mailových zpráv. Ve výjimečných případech je možné poskytnout krizovou telefonickou intervenci. Konzultaci můžeme provést i prostřednictvím on-line platformy.

Délku spolupráce a ukončení terapie rozhoduje klient podle vlastního uvážení.

Všechny informace, které o Vás získám, považuji za přísně důvěrné. Nesděluji (pokud nejsme domluveni jinak) nikomu žádné informace o Vás a průběhu konzultací.

Pokud bych chtěla publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku anebo knižně, udělám tak jenom s Vaším písemným souhlasem. To platí i neomezenou dobu po ukončení terapie.

Pro zvýšení kvality mé práce, je moje práce pravidelně supervidovaná. V supervizi si vyhrazuji právo diskutovat průběh terapie. V těchto případech zůstáváte anonymní.

Ve své práci jsem vázáná Kodexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii.